Jarní otevírání lezecké sezóny proběhne 25.-26.5.2019 na obvyklém místě ve Žďárských vrších na naší oblíbené „Rozštípce“,  těšíme se na setkání.