Jarní otevírání lezecké sezóny proběhne 22.-23.5.2021 na obvyklém místě ve Žďárských vrších na naší oblíbené „Rozštípce“,  těšíme se na setkání!!

Otevírání sezóny 2021