Jarní otevírání lezecké sezóny proběhne 25.-26.5.2019 na obvyklém místě ve Žďárských vrších, na naší oblíbené „Rozštípce“,  těšíme se na setkání.

Otevírání sezóny 2019