Ahoj, kamarádi lezci,
pojďte s námi na podzim změřit síly a odhodlání v kamarádsko – soutěžním klání
na Lhánických Babách, které nabízí pestré lezení v krásné podzimní přírodě u řeky Jihlavy.
Akce je určena pro všechny lezce (i rekreační).
Po vyhlášení výsledků bude následovat zábava u ohně, možnost přespání na místě.
Ceny: obdiv a sláva mezi účastníky tohoto klání
Místo konání: Lhánické Baby (masiv Velká a Malá Baba)
Datum: 21. 10. 2023
Start: 9:00, ohniště pod skalami (prezence od 8:30)
Cíl: 17:00, ohniště pod skalami
Vyhlášení výsledků: 18:00 hod u ohniště pod skalami
 
Pravidla:
– Soutěží se ve dvojicích ve 4 kategoriích (muž-muž, žena-žena, žena-muž, to+1).
– Každý výstup je bodově ohodnocen (obtížnost cesty = počet bodů) a kdo získá nejvíc bodů vyhrává.
– Každou vylezenou cestu musí alespoň jeden z dvojice vyvést (nelze hodit lano shora).
– Každá cesta se počítá do celkového bodového ohodnocení pouze jednou.
– Při přelezení cesty čistým stylem prvolezcem i druholezcem (bez odsednutí a pádu), získává dvojice 1 bod navíc k bodovému ohodnocení cesty.
– Pokud druholezec v cestě třikrát a víckrát odsedne, se odečítají 2 body.
– Všechny cesty musí vylézt oba z dvojice soutěžících
– Nesmí se lézt sólo
– V průběhu závodu nelze měnit členy družstva
– Soutěžní družstvo musí vylézt minimálně dvě z pěti povinných cest:
Velká Baba – Hrana, Velká Baba – Černý komín, Velká Baba – Hrana stromovky, Velká Baba – Přepadová, Malá Baba – Údolní hrana
– Za nevylezení povinné cesty se odečítá 15 bodů za každou.
– Každá dvojice bude používat pouze svůj materiál a bude dodržovat zásady bezpečnosti.
– Všechny vylezené cesty musí dvojice doplnit do příslušného přehledu, který kompletně vyplněný (tj. vč. obtížností a bodování) odevzdá do 17:15 v cíli (v cíli musí být oba členové družstva).
– Sestup pešky nebo slaněním. Při slanění lezeckou cestou má přednost dvojice, která leze nahoru.
– Pauzy na svačinu a odpočinek si každý řeší dle svého uvážení
– Za nesportovní chování lze odečíst body nebo lezce ze soutěže vyloučit.
 
Každý za sebe a své úrazy odpovídá sám a je povinen dodržovat zásady bezpečnosti při skalním lezení. A to zejména průběžně a bezpečně zakládat jištění, chovat se ohleduplně vůči ostatním družstvům a chránit přírodu. Za soutěžícího mladšího 18 let zodpovídá přítomný zákonný zástupce. Lezec mladší 18 let bez zákonného zástupce se soutěže zúčastnit nesmí.
Doporučujeme používat horolezeckou přilbu! Při únavě nebo zranění zvažte pauzu nebo ukončení v soutěži.
Přihlášky na níže uvedeném formuláři, případné dotazy e-mailem josephb@seznam.cz nebo tomik.trb@gmail.com popř. na tel.: 739389318 (Pepa) nebo 605755978 (Tomík).

Uzávěrka přihlášek 20.10.2023 do 16hod.

Zápisové lístky obdržíte při prezenci před závodem.
Těšíme se na vás Pepa a Tomík
TJ Alpin Třebíč