Provozní řád lezecké stěny

Preambule: Lezecká stěna TJ Alpin slouží výhradně pro provozování lezení s lanem (dále jako „lezení“). Prvořadými povinnostmi všech návštěvníků lezecké stěny je bezpodmínečné dodržování tohoto provozního řádu, pokynů služby a nepřeceňování vlastních dovedností a sil. Dodržováním těchto základních povinností je zajištěna