Velikonoční Istrie

Někdy na začátku listopadu 2021 jsem se dozvěděl o Pepově plánu Velikonočního lezeckého výletu na Chorvatskou Istrii. Do mailu jsem dostal datum a možné lokace k navštívení a místo, kde už maj kluci zamluvené ubytování. Obeslal jsem kamarády a vypadalo to na celkovou účast cca 20 lidí…